free css templates

Arytmetyka sumienia. Przyczynek do teorii odpowiedzialności słusznościowej. Wersja próbna (2012)

W Arytmetyce sumienia rozwijam teorię oceny wartości czynu. Poddaję analizie ocenianie czynów prostych i czynów złożonych. Następnie badam wpływ czasu na ocenę czynów. Definiuję pojęcia czynu dobrego, czynu słusznego, czynu moralnego wewnętrznie. Wskazuję na moralny obowiązek racjonalnej kalkulacji. Książka napisana została w duchu utylitaryzmu analitycznego. Akceptując konsekwencjonalizm, opowiadam się za obiektywnością wartości podstawowych.

Książka podobała się kilku osobom, została jej nawet poświęcona jedna z audycji Klubu Trójki, a później przewinęła się w kolejnej, ale naukowo – prawie bez echa.


ISBN: 978-83-935935-0-7


141 stron

Pobierz (647 KB)


© Copyright 2020 Andrzej Malec - All Rights Reserved