html templates

Wprowadzenie do semantyki prawa (2018)

To najtrudniejsza z moich książek – co nie wróży jej powodzenia, mimo chwytliwego tytułu.

W rozdziale pierwszym, wyjaśniam podstawowe pojęcia semantyczne, przyjmując pozycję konkretyzmu niereistycznego. W rozdziale drugim, tworzę formalny model dziedziny prawa, korzystając z formalizmu inspirowanego Ontologią sytuacji Bogusława Wolniewicza. Podaję m.in. formalną definicję czynu, zdarzenia relewantnego prawnie, reguły prawnej. W rozdziale trzecim, pokazuję, że dobrym modelem języka prawa jest język logiki predykatów pierwszego rzędu. Odróżniam normy prawne od zdań deontycznych oraz od wyrażeń normatywnych. W końcu, w rozdziale czwartym aplikuję wcześniejsze rozważania do kilku zagadnień teorii prawa.

Najważniejsze wyniki:
- normy prawne są zdaniami w sensie logicznym, a więc są prawdziwe lub fałszywe;
- prawdziwość norm prawnych nie zależy od tego, czy zostały włączone do prawa pozytywnego;
- między normami prawnymi zachodzą takie same relacje semantyczne jak np. między zdaniami matematyki, a więc jedna norma może wynikać z innej, normy mogą być sprzeczne, przeciwne, podprzeciwne;
- między rozkazami, mimo że nie są one zdaniami w sensie logicznym, mogą zachodzić relacje semantyczne podobne do wynikania, sprzeczności, przeciwieństwa, czy podprzeciwieństwa.

Dodatkowo, wprowadzam pojęcia normy warunkowej i bezwarunkowej i za ich pomocą dokonuję kilku formalnych eksplikacji. Wyjaśniam np. jak odróżnić normy abstrakcyjne od konkretnych, opisuję formalnie proces wykładni, określam relacje między prawem stanowionym a prawem naturalnym.

ISBN: 978-83-935935-1-4

126 stron


Pobierz (826 KB)
© Copyright 2020 Andrzej Malec - All Rights Reserved