bootstrap theme

Wybrane artykuły

W artykule przedstawiam metodę tworzenia logik deontycznych jako teorii aksjomatycznych nad logiką predykatów pierwszego rzędu z identycznością. Logiki te konstruowane są jako teorie zdarzeń prawnych lub teorie czynów. Koncepcyjnie artykuł nawiązuje do Ontologii sytuacji Bogusława Wolniewicza, a pośrednio do Traktatu Logiczno-Filozoficznego Wittgensteina.

Jest to artykuł analityczny, w którym odróżniam trzy pojęcia odpowiedzialności używane w prawie: sprawczą, zobowiązaniową oraz normatywną. Wprowadzam pojęcie odpowiedzialności niezwiązanej z naruszeniem normy, a orzekanej na podstawie oceny wartości czynu – i uzasadniam, że pojęcie to jest przydatne w dyskursie prawniczym.

W artykule stawiam tezę, iż prawo naturalne może być rozumiane jako zbiór konsekwencji podstawowych pojęć prawnych. Przedstawiam przykłady eksplikacji pojęć prawnych w języku rachunku predykatów pierwszego rzędu i konsekwencji tych eksplikacji.

W artykule przedstawiam system prawniczych reguł kolizyjnych jako teorię aksjomatyczną nad logiką predykatów pierwszego rzędu. Polska wersja artykułu ukazała się pod tytułem Topiki prawnicze jako przedmiot logiki (Dialogikon 2002).

Two Drowning Men and Some Paradoxes of Deontic Logic
(Publikacja: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 1993/1994)

W artykule poszukuję źródeł paradoksalności logik deontycznych. Stawiam tezę, że w logice deontycznej wolnej od paradoksów modalności deontyczne winny być oparte na połączeniu modalności aletycznych i etycznych.

A Deontic Logic for Ethical Rigorism
(Publikacja: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 1993/1994)

W artykule przedstawiam zdaniową logikę deontyczną, w której operatory deontyczne definiowane są za pomocą operatora aletycznego oraz operatora etycznego. Polska wersja artykułu ukazała się pod tytułem Logika etycznego rygoryzmu (Ruch Filozoficzny 1994).

© Copyright 2020 Andrzej Malec - All Rights Reserved