online website builder

Zarys teorii definicji prawniczej (2000)

To, jak dotąd, najlepiej znana z moich książek. Oparta jest na rozprawie doktorskiej. W sposób systematyczny przedstawiam w niej rodzaje definicji legalnych oraz modele definiowania w procesie wykładni prawa. Wskazuję, że odróżnienie definicji intrajęzykowych od metajęzykowych daje nam dodatkowe argumenty w procesie wykładni prawa. Opowiadam się za prymatem wykładni językowej. Uznaję za dopuszczalną wykładnię funkcjonalną na korzyść obywatela w sporze obywatel – państwo. W aneksie podaję przykłady definiowania pojęć prawnych środkami logiki formalnej.

ISBN 83-915069-0-8

156 stron


© Copyright 2020 Andrzej Malec - All Rights Reserved